Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Razvojem i implementacijom novog softvera do konkurentnijeg poslovanja društva PROTECH AUTOMATION d.o.o. (KK.03.2.1.19.0937)
 • Naziv korisnika: PROTECH AUTOMATION d. o. o.
 • Kratki opis projekta: Provedbom ovog projekta osigurat će se sredstva za nabavu programa koji će objediniti postojeće, ubrzati mnogobrojne poslovne procese,
  povećati produktivnost rada, osigurati veću ažurnost relevantnih podataka, dodatno zaštiti osobne podatke te osigurati adekvatnu pohranu podatka uz mogućost pristupanja podacima izvan ureda.
 • Cilj projekta: Unaprijediti poslovanje PROTECH AUTOMATION d. o. o. kroz uvođenje objedinjenog programskog rješenja uz osnaživanje kapaciteta zaposlenika
  što će rezultirati optimizacijom i integracijom poslovnih procesa, učinkovitijom organizacijom resursa (vrijeme, ljudi, sredstva),
  a time će se poboljšati tržišni položaj PROTECH AUTOMATION d. o. o. u RH i inozemstvu.
 • Rezultati projekta:
 • 1. Razvijeno i stavljeno u funkciju novo programsko rješenje
 • 2. Osnaženi kapaciteti zaposlenika za rad s novim programom
 • Ukupnu vrijednost projekta: 389.000,00 HRK
 • Iznos koji sufinancira EU: 149.270,00 HRK
 • Razdoblje provedbe projekta: 1. kolovoza 2019. do 1. svibnja 2021.
 • Kontakt osoba: Gregori Belušić, g.belusic@pta.hr