Poduzeće Protech automation d.o.o. započelo je provedbu EU projekta: „Kupnja hardwera i softwera za povećanje konkurentnosti poduzeća PROTECH AUTOMATION d.o.o.“

Na dan 31.10.2017. godine poduzeće Protech automation d.o.o. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Kupnja hardwera i softwera za povećanje konkurentnosti poduzeća PROTECH AUTOMATION d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. Posljedica provedbe projekta„Kupnja hardwera i softwera za povećanje konkurentnosti poduzeća PROTECH AUTOMATION d.o.o.“Protech automation d.o.o. biti će očuvana radna mjesta, porast novo zaposlenih, ubrzana proizvodnja i povećani prihod od prodaje MSP-a u razdoblju do 2021. godine.

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta: Kupnja hardwera i softwera za povećanje konkurentnosti poduzeća PROTECH AUTOMATION d.o.o.
 • Trajanje: 01.09.2017. – 01.03.2019.
 • Vrijednost projekta: 383.982,60 HRK
 • EU sufinanciranje: 300.000,00 HRK
 • Korisnik: PROTECH AUTOMATION d.o.o.
 • Opći cilj: Povećanje konkurentnosti i povećanje kvalitete poduzeća
 • Kontakt osoba: Miki Manojlović
 • Specifični ciljevi:
 • 1. Smanjenje troškova izrade programske podrške
 • 2. Smanjenje grešaka u izradi programske podrške
 • 3. Izobrazba kadra